Lämmönjakokeskus SK-2V

SK-2V

Lämmitys, lattialämmitys tai ilmastointiverkostojen ja käyttöveden lämmitykseen.

Tytäryhtiö Ecotermin suunniteltu lämmönjakokeskus asuntojen-liiketilojen liittämiseksi kaukolämmitykseen, mikä käy uudisrakennuksiin, samoin saneeraus-kohteisiin.
SK-2V on varustettu kovajuotetuilla levylämmönsiirtimillä, lämpö-pintalevyjen materiaaliksi on haponkestävää terästä.
SK-2V lämpökeskus on luottamuksellinen,- tehokas,- kompakti ja kevyt. Lämmönjakokeskus on varustettu standardi komponenteilla.
SK-2V kompaktit lämmönjakokeskukset ovat helposti kuljettavissa ja sen toimitusaika on lyhyt.

Rakenne ja asennus

SK-2V lämmönjakokeskus toimitetaan asiakkaalle tehdasvalmiina, kaikki komponentit asennettuna jalustalle. Lämmönjakohuoneessa lämmönjakokeskuksen putkistot liitetään kaukolämpö,- lämmitys,- ilmastointi,- sekä käyttövesiverkosto. Kytketään sähkösyöttö 230 / 400 V sekä ulkoanturi.
Varusteet

Tehdasvalmiin lämmönjako-keskukseen vakio-varusteisiin kuuluvat:

 • Kovajuotetut levylämmön-siirtimet eristettynä)
 • Elektroniset säätölaitteet
 • Lämmityksen ja käyttöveden kiertovesipumput.
 • Pumppujen ohjauskeskus johon kuuluu:
  • Pääkytkin
  • Moottorinsuojakytkimet, merkkivalot ja hälytyskoskettimet
  • Sulku ja linjasäätöventtilit
  • Lianerotin

Lämpöjohtoverkoston täyttöventtiili, kylmän käyttöveden syöttöventtiili ja LVK-kiertovesipumpun venttiilit, lämpö- ja paine-mittarit.

Laatu ja sertifikaatit


SK-2V lämmönjakokeskus vakiovarusteineen on Energiateollisuus ry:n määräysten sekä painelaite-direktiivin 97/23/EC mukainen.
Rakennepaine PN 16 ja KL tulolämpötila 120 C° (150) C°.

Siinä käytetyillä lämmön-siirtimillä on painelaitedirektiivin 97/23/EC mukainen hyväksyntä (CE), DNV ja Venäjän
GOST R-hyväksynnät.

Ecomatic konserni sekä tytär-yhtiö Ecoterm toiminta seuraa ISO 9001 laatusertifiointia, lämmönjakokeskuksilla on myös Venäjällä vaadittava GOST R sertifiointi!

SK-2V Lämmönjakokeskus voidaan toimittaa asiakkaan toiveiden mukaan.Siirtimien takuu 5 vuotta.
Lämmönjakokeskuksen takuu 2 vuotta.

% Off
on any property

Lämpötekninen mitoitus

Lämmönjakokeskuksen lämpötekninen mitoitus, suoritetaan tytäryhtiö Ecotermin kehittämällä ATK-mitoitusohjelmalla.

Tarjousta varten tarvittavat tiedot

 • Lämpötehot
 • Lämpötilaohjelmat
 • Siirtimien sallitut painehäviöt
 • Ensiöpuolella käytettävissä oleva paine-ero
 • Pumppujen nostokorkeudet
 • Kytkentäkaavio tai muu selvitys varustetasosta ja toimitusrajasta, mikäli kyseessä ei ole Energiateollisuus ry:n peruskytkentöjen mukainen lämmönjakokeskus
 • Lämmönjakohuoneen mitat, kuljetusaukkojen minimimitat

Lämmönjakokeskuksen ohjeellinen mitta- ja painotaulukko

Teho, kW Paino kg Ulkomitat, mm
Lämmitys Ilmastointi Käyttövesi L B H
60 - 120 110 1200 600 1400
200 100 200 150 1400 700 1900
300 200 250 170 1500 700 1900
400 250 300 240 1600 800 1900

SK-2V joonis