Lämmönjakokeskus SK-1V

SK-1V

Lämmitys- lattialämmitys tai ilmastointiverkostojen lämmitykseen.

Tytäryhtiö Ecotermin suunniteltu 1-piiri lämmönjakokeskus asuntojenliiketilojen liittämiseksikaukolämmitykseen, mikä käy uudisrakennuksiin, samoin saneerauskohteisiin.
SK-1V on varustettu kovajuotetuilla levylämmönsiirtimillä, lämpöpintalevyjen materiaaliksi on haponkestävää terästä.
SK-1V lämpökeskus on luottamuksellinen,- tehokas,- kompakti ja kevyt. Lämmönjakokeskus on varustettu standardi komponenteilla.
SK-1V kompaktit lämmönjakokeskukset ovat helposti kuljettavissa ja sen toimitusaika on lyhyt.

Rakenne ja asennus

SK-1V lämmönjakokeskus toimitetaan asiakkaalle tehdasvalmiina, kaikki komponentit asennettuna jalustalle.
Lämmönjakohuoneessa lämmönjakokeskuksen putkistot liitetään kaukolämpö,- lämmitys,-
ilmastointi,- sekä käyttövesiverkosto.
Kytketään sähkösyöttö 230 / 400 V sekä ulkoanturi.Varusteet


Tehdasvalmiin lämmönjako-keskukseen vakio-varusteisiin kuuluvat:

 • Kovajuotetut levylämmön-siirtimet eristettynä)
 • Elektroniset säätölaitteet
 • Lämmityksen ja käyttöveden kiertovesipumput.
 • Pumppujen ohjauskeskus johon kuuluu:
  • Pääkytkin
  • Moottorinsuojakytkimet, merkkivalot ja hälytyskoskettimet
  • Sulku ja linjasäätöventtilit
  • Lianerotin

Lämpöjohtoverkoston täyttöventtiili, kylmän käyttöveden syöttöventtiili ja LVK-kiertovesipumpun venttiilit, lämpö- ja paine-mittarit.

Laatu ja sertifikaatit


SK-1V lämmönjakokeskus vakiovarusteineen on Energiateollisuus ry:n määräysten sekä painelaitedirektiivin 97/23/EC mukainen.
Rakennepaine PN 16 ja KL tulolämpötila 120 C° (150) C°. Siinä käytetyillä lämmönsiirtimillä on painelaitedirektiivin 97/23/EC mukainen hyväksyntä (CE), DNV ja Venäjän GOST R-hyväksynnät.
Ecomatic konserni sekä tytäryhtiö Ecoterm toiminta seuraa ISO 9001 laatusertifiointia, lämmönjakokeskuksilla on myös Venäjällä vaadittava GOST R sertifiointi!
SK-1V Lämmönjakokeskus voidaan toimittaa asiakkaan toiveiden mukaan.


Siirtimien takuu 5 vuotta.
Lämmönjakokeskuksen takuu 2 vuotta.

% Off
on any property

Lämpötekninen mitoitus

Lämmönjakokeskuksen lämpötekninen mitoitus, suoritetaan tytäryhtiö Ecotermin kehittämällä ATK-mitoitusohjelmalla.

Tarjousta varten tarvittavat tiedot

 • Lämpötehot
 • Lämpötilaohjelmat
 • Siirtimien sallitut painehäviöt
 • Ensiöpuolella käytettävissä oleva paine-ero
 • Pumppujen nostokorkeudet
 • Kytkentäkaavio tai muu selvitys varustetasosta ja toimitusrajasta, mikäli kyseessä ei ole Energiateollisuus ry:n peruskytkentöjen mukainen lämmönjakokeskus
 • Lämmönjakohuoneen mitat, kuljetusaukkojen minimimitat

Lämmönjakokeskuksen ohjeellinen mitta- ja painotaulukko

Lämmitys Paino kg L B H
60 45 950 600 1400
200 60 1100 650 1600
300 150 1300 700 1600
400 240 1500 700 1600

SK1V - joonis